نام ایران

شاید امروز بخشی از جوانان کشورمان ندانند که میهن شان از چه زمانی ایران نامیده شده و چرا به این کشور (( ایران )) گفته اند. پس لازم است قبل از هرگونه مطلبی ابتدا جوانان عزیز با وجه تسمیه ایران آشناشوند.

نام مقدس ایران..   واژه ایست که قرنهای متمادی بر زبانها جاری بوده و هست. نامی که نیاکان باخرد و اندیشمندمان بر سرزمین خود که روزگاری آنرا قلب مشرق زمین و ناف جهان مینامیدند گذاشتند. سرزمینی که در اوستا از آن بعنوان نخستین و بهترین آفریده اهورامزدا یاد شده است. این سرزمین همواره گهواره پرورش بزرگمردانی گردیده که جهانیان را به زندگی بر پایه اصولی چون راستی , پاکی , آزادمنشی و اهریمن ستیزی فراخوانده اند. بنابر آنچه از شاهنامه فردوسی مستفاد می گردد , تاریخ کشور ما از ابتدا تا سلطنت ایرج , تاریخ آریائیان , و پس از ایرج و برنشستن منوچهر به سلطنت , تاریخ ایران است.

ایران ویج خاستگاه اولیه ایرانیان..  در کتاب اوستا که از کهن ترین مستندترین نوشته های بازمانده ایرانی است , خاستگاه اولیه ایرانیان (( ائیریانم وئجو )) نامیده شده که در زبان پهلوی (( ایرانویج )) رایج شده است. واژه ایرانویج واژه مرکبی است که از دو جز تشکیل شده است. جز نخست آن (( ایران )) و جز دوم آن (( ویج )) به معنی تخمه و نژاد و نجیب و شریف است. هنگامیکه جایی به این نام نامیده میشود واضح است که باید جایگاه نژاد ایرانی باشد و ایرانیان ازآنجا برخاسته باشند و این نام میتواند راهنمای خوبی برای تعیین جای ایرانیان باشد. اکنون باید دید ایرانویج از نظر جغرافیایی در کجا واقع شده است. در این باره نظریات گوناگونی ازسوی محققین ارائه شده است و مستندترین نظریه ای که اکثر محققین و مورخین در آن اتفاق نظر دارند و بر آن صحه گذاشته اند توضیح داده میشود و آن گفتار اوستا در بخش (( وندیدا )) است که محل ایرانویج را در کنار رود (( ونگوهی دائیتی )) دانسته و در متون پهلوی , ونگوهی دائیتی همان (( وهرود )) است که امروزه (( جیهون )) نامیده میشود. بنابراین میتوان تصور کرد که همین ناحیه که جیهون آنرا آبیاری میکرده و بسیار آبادان و حاصلخیز بوده است , جایگاه اولیه ایرانیان و خاستگاه آنان بوده که در اثر سردشدن ناگهانی هوا و یا بخاطر اقوام زردپوستی که از سوی شمال به ایرانیان فشار می اوردند , گروهی از ایرانیان , جایگاه اصلی خود را ترک میکنند و به فلات ایران مهاجرت مینمایند و این مهاجرت چندین بار صورت میگیرد. آنچه مسلم است پس از جدایی قوم هندی از قوم ایرانی و کوچ آنان بسوی مرکز تاریخی ایشان , در قبیله واحدی که از نظر نژادی , ریشه ایرانی داشت گسستگی بوجود آمد و طوایف مختلف ایرانی نژاد از یکدیگر جدا گشتند و سه قبیله بزرگ ایرانی که میتوان آنان را طایفه های (( سرمی )) , (( تورجی )) و (( ایرجی )) خواند , بوجود آمدند و تبلور قومی یافتند. حقیقت تاریخی این تقسیم قبایل ایرانی را در داستان نمادین (( فریدون )) و پسرانش  سلم و تور و ایرج , میتوان بازیافت , که پس از شکست ضحاک و برچیده شدن حکومت بابلیان به دست فریدون , مجددا آریائیها از اطراف و اکناف , به دور هم جمع شدند و فریدون بر آنان پادشاهی راند. فریدون در پنجاهمین سال سلطنت خود , یکی از دختران ضحاک را به همسری برگزید. از این دختر دو پسر به نامهای  سلم یا سرم و  تور به دنیا آمدند و از همسر دیگرش که نامش ایراندخت و پارسی نژاد بود پسری به نام ایرج متولد شد. فریدون پس از بازگشت نظام آریائی , ممالک خویش را بین سه فرزندش تقسیم کرد. روم را تا بلاد فرنگ به پسرش سلم داد و او را با گروهی از آریائیان به دیار اروپا فرستاد. تبت و چین و بلاد شرق را به تور داد که تور وجه تسمیه کشور توران است و آنگاه ایران زمین , عراق و شهرهای ان و سرزمین مغرب را به ایرج داد و او را به تاج و تخت مخصوص نشاند.

نهفته چو بیرون کشید از نهان

به سه بخش کرد آفریدون جهان

یکی روم و خاور یکی ترک و چین

سوم دشت گردان ایران زمین

نخستین به سلم اندرون بنگرید

همه روم و خاور مر او را گزید

بفرمود تا لشکری برکشید

گرازان سوی خاور اندر کشید

دگر تور را داد توران زمین

ورا کرد سالار ترکان و چین

یکی لشکر نامزد کرد شاه

کشید آنگهی تور لشکر به راه

بزرگان بر او گوهر افشاندند

جهان پاک توران شهش خواندند

پس آنگه نیابت به ایرج رسید

مر او را پدر شهر ایران گزید

هم ایران و هم دشت نیزه وران

همان تخت شاهی و تاج سران

بدو داد کاو را سزا دید گاه

همان تیغ و مهر و نگین و کلاه

نشستند هر سه به آرام و شاد

چنان مرزبانان فرخ نژاد                                                        (( شاهنامه فردوسی ))

هفت اقلیم..   در جغرافیای ایران باستان جهان به هفت بخش تقسیم شده بود که مرکز یا ناف آن (( خونیرث )) خوانده میشد که (( ایرانویج )) و مرکز نژاد آریا , محسوب میشد. کشور غربی (( ارزه )) و کشور شرقی (( سوه )) نام داشت. دو کشور در شمال و دو کشور در جنوب خونیرث بود که کشور شمال شرقی (( واورو جرشتی )) و کشور شمال غربی (( واورو برشتی )) نامیده میشد و کشور جنوب شرقی را (( فرد دفش )) و کشور جنوب غربی را (( وید دفش )) میخواندند.

ایر.. ایران..  پس از سه بهره شدن نژاد آریا , آن گروه از نژاد آریا که مهاجرت نکردند و در ناف یا مرکز جهان که به زبان اوستایی (( ائیریه )) خوانده میشد ساکن ماندند , با نام (( ایرج )) مشهور شدند , مخفف همان واژه اوستایی است که به پهلوی و فارسی دری , ایرانویج تلفظ میشود که ناف یا مرکز جهان معنی میدهد.  آریائی به زبان اوستایی (( ائیرین )) و به زبان پهلوی و دری (( ایر )) خوانده میشود. (( ایر )) در لغت به معنی (( آزادگان )) است. با توجه به آنچه از کتاب ایرانویج دکتر بهرام فره وشی مستفاد میگردد , واژه ایران در نامهای جغرافیایی (( اران )) و (( آلبان )) دیده میشود. همچنین نام محلی جمهوری (( استی )) شوروی در شمال کوههای قفقاز (( ایرستان )) تلفظ میشود که مرکب است از واژه (( er)) به معنی ایرانی و پسوند مکان (( stan )) که به معنی جایگاه ایرانیان است. از همین ریشه است نام خالص اریارمنه (( Ariyaramna )) به معنی کسی که به ایرانیان رامش و آسایش میبخشد و نیز از همین ریشه است واژه مرکب ائیریوشینه (( airyo_sayana )) به معنی منزلگاه ایرانیان. نام ایرج در فارسی , اریک (( erik )) در ارمنی و بسیاری نامهای دیگر با ترکیب (( Ari)) به معنی ایران , از ادوار تاریخی نزد مورخان یونانی و رومی به جای مانده است.

آریئیها به سرزمینی که در آن وارد شدند و آنرا به حیطه تصرف خود درآوردند نام آیرن یا ایران نهادند و از آن زمان تاکنون بیش از سی قرن میگذرد. پس این نام نامی است که سه هزار سال تمام به گوش دنیا خوانده شده و بر لوح تاریخ حک گردیده و بر صفحه روزگار نقش بسته است و البته نامی که سی قرن بر دل نسلها نشسته و از زبان مادران به گوش فرزندان و از زبان آنان به گوش نسلهای بعدی منتقل شده امانت عتیقه و ذیقیمتی است که در عین حال نشانی از تمامیت استقلال نژادی این ملت به شمار میرود. سی قرن خون دل خوردن ملتی موجب بقای نام ایران شده بنابراین کی و کجا ممکن بود که چنین نامی به آسانی از زبانها بیفتد و از خاطره ها محو شود و از دلها زدوده گردد.

/ 9 نظر / 44 بازدید
شاینی

تبریک میگم عزیزم...همین متنت می ارزه ب خیلی از وبلاگا حتا وبلاگ خود من[نیشخند]من خودم عاشق اطلاعات و کسایی ک آگاه سازی میکنن هستم....متاسفانه کمتر دیگه این چیزارو ب یاد ایرانی ها میارن[خنثی]

اتابک

سلام.نیلوفر جان....وبلاگت خیلی قشنگه[لبخند][قلب]

یگانه

خیلی عالی بود از اطلاعاتی که گذاشتی استفاده کردم بابا تو دیگه کی هستی

ye irani

سلام وبت خوبه،خوشحالم که ایرانیم به وب منم سر بزن خوشحلال میشم اگه تبادل لینک کنیم

ی

ی

ش

سلاممن از تارنگار پیکی از پارس وارد اینجا شدم خواستم بگم اگه مطالب دکتر جهانشاهی رو به این متن اضافه میکردی مطالت خیلی کاملتر و زیباتر می شد با این حال کلی لذت بردیم و خیلی چیزارو از شما یاد گرفتیم.

یه دختر آریایی

خیلی عالی بود.ممنون.لینکتون کردم اگه میشه منوهم باعنوان"چند روز مهمون خدا"لینک کن.موفق باشی.

دختر آریایی

محفل آریاییتان طلایی ، دلهایتان دریایی ، شادیهایتان یلدایی ، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی

دارا

هزار درود بر شما سپاس از مطلب قشنگتون